Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Жаңалықтар


Құрметті мемлекеттік сатып алу веб-порталының пайдаланушылары!

Жаңалықтар  29.02.2024

2024 жылғы 1 наурыздан бастап техникалық қолдауға жүгіну үшін пайдаланушыларға келесі байланыс арналары қолжетімді болатынын хабарлаймыз:
- порталдың сыртқы бетінен WebCall сервисі арқылы тегін қоңыраулар, сайттан қоңырау шалуға арналған нұсқаулық Анықтама бөлімінде орналастырылған, 
- 8 (7172) 73 55 15, +7 705 956 53 88 нөмірлері бойынша ақылы қоңыраулар (байланыс операторының тарифтеріне сәйкес),
- support@ecc.kz электрондық поштасына өтініштерді тіркеу бұрынғы режимде жүзеге асырылады. Үлкен өтініш – БСН/ЖСН, байланыс телефоны, мәселенің толық сипаты, бір Word құжатында қадамдық скриншоттар сияқты барлық деректерді бірден көрсетіңіз.

Толығырақ

Всем пользователям веб-портала!

Жаңалықтар  16.05.2024

16 мая 2024 года реализована доработка в модуле «Договоры» в части того, что в случае, если Поставщик находится в реестре отечественных производителей по товарам в договоре, то общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 3 % от общей суммы Договора.

Толығырақ

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!

Жаңалықтар  06.05.2024

06.05.2024 ж. мемлекеттік сатып алулар веб-порталында «Бағдарламалық қамтылым тауарларын және электрондық өнеркәсіп өнімін сатып алу» белгісі бар «Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс» тәсілімен сатып алуға қатысуға қолжетімді өнім берушілердің тізбесі жаңартылғанын хабарлаймыз. Тізіліммен осында танысуға болады.

Бұл ретте, біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылған жағдайда, тапсырыс берушілерге Порталда Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу тәсілімен не өзге де тәсілдермен қайта сатып алуды жүзеге асыруы қолжетімді екенін атап өтеміз.
«Бағдарламалық қамтылым тауарларын және электрондық өнеркәсіп өнімін сатып алу» белгісі бар «Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс» тәсілімен сатып алуға өтінім жасау ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - УО) айқындаған өнім берушілер үшін қолжетімді. Белгілі бір УО жеткізушілердің тізбесіне қосу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне жүгіну қажет. «Бағдарламалық қамтылым тауарлары мен электрондық өнеркәсіп өнімдерін сатып алу» белгісі үшін тізілімді қалыптастыру және жүргізу ережелерімен осында танысуға болады.

Толығырақ

Барлық тапсырыс берушілер мен әлеуетті өнім берушілерге!!!

Жаңалықтар  06.05.2024

Тапсырыс берушілердің Заңның 39-бабы 3-тармағының 1), 16), 27), 29), 36), 41) және 56) тармақшаларына сәйкес шарт жасауға құқылы Өнім берушілердің жаңартылған тізбесімен 
осы жерден (30.04.2024 ж. жағдай бойынша)  танысуға болады.

Заңның 39-бабы 3-тармағының 6), 7), 8), 30), 31), 33), 37), 38), 40) және 51) тармақшаларын қолдануға құқылы Тапсырыс берушілердің жаңартылған тізбесімен 
осы жерден (30.04.2024 ж. жағдай бойынша) танысуға болады.

Көрсетілген тізбеде тиісті тапсырыс берушілер және өнім берушілер болмаған жағдайда, растайтын құжаттарды ұсына отырып, қосымшаға сәйкес нысан бойынша хатпен "Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі" РММ жүгіну қажет.

Расталған жағдайда көрсетілген тапсырыс берушілердің және өнім берушілердің  тізбесі толықтырылатын болады».

Толығырақ

Всем пользователям веб-портала!

Жаңалықтар  02.05.2024

2 мая 2024 года реализована доработка в части того, что если договор создан по шаблону типового договора о государственных закупках работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы) согласно Приложению 34 к Правилам осуществления государственных закупок или Приложению 23 к Правилам осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния:

-        Заказчику доступно в договорах в статусе «Действует» во вкладке «Общее» прикрепить ведомость потребности основных строительных материалов, оборудования, изделий и конструкций, предусмотренных проектной (проектно-сметной) документацией в виде файла, а также указать контактные данные Подрядчика;

-         файл ведомости и контактные данные Подрядчика будут отображаться на внешней странице веб-портала государственных закупок в реестре договоров при просмотре карточки договора.

Толығырақ

Всем пользователям веб-портала!

Жаңалықтар  02.05.2024

2 мая 2024 года реализована доработка в части заключения типового договора о государственных закупках товаров с Поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем по данному товару: Система осуществляет форматно-логический контроль на наличие поставщика в Реестре отечественных товаропроизводителей по данному товару при создании договора (в случае заключения договора способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» с типовой формой заключения договора при добавлении поставщика в проект договора).

В случае. если поставщик является отечественным товаропроизводителем по данному товару:

  • внесение обеспечения на 3% от общей суммы договора, на сумму аванса, на сумму в соответствии со ст. 26 Закона о ГЗ, за исключением суммы по пункту 151 Правил осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния со стороны Поставщика не требуется!
  • Система автоматически изменит процент аванса в договоре на 30% (договоре вне зависимости от его изначального значения в пункте плана) за исключением способа закупки «Запрос ценовых предложений» или «Из одного источника по несостоявшейся закупке способом Запрос ценовых предложений» в случае, если заказчик является государственным учреждением.

Толығырақ

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!

Жаңалықтар  25.04.2024

25.04.2024 ж. мемлекеттік сатып алулар веб-порталында «Бағдарламалық қамтылым тауарларын және электрондық өнеркәсіп өнімін сатып алу» белгісі бар «Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс» тәсілімен сатып алуға қатысуға қолжетімді өнім берушілердің тізбесі жаңартылғанын хабарлаймыз. Тізіліммен осында танысуға болады.

Бұл ретте, біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылған жағдайда, тапсырыс берушілерге Порталда Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу тәсілімен не өзге де тәсілдермен қайта сатып алуды жүзеге асыруы қолжетімді екенін атап өтеміз.
«Бағдарламалық қамтылым тауарларын және электрондық өнеркәсіп өнімін сатып алу» белгісі бар «Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс» тәсілімен сатып алуға өтінім жасау ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - УО) айқындаған өнім берушілер үшін қолжетімді. Белгілі бір УО жеткізушілердің тізбесіне қосу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне жүгіну қажет. «Бағдарламалық қамтылым тауарлары мен электрондық өнеркәсіп өнімдерін сатып алу» белгісі үшін тізілімді қалыптастыру және жүргізу ережелерімен осында танысуға болады.

Толығырақ

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!!!

Жаңалықтар  12.04.2024

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 9 сәуірдегі
№ 193 бұйрығымен (ҚР ӘМ-де 10.04.2024ж. № 34239 тіркелді) Ұлттық әл-ауқат қоры мен Ұлттық әл-ауқат қорының ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуын жүзеге асыру қағидаларына (Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 1253 бұйрығымен бекітілген) түзетулер енгізілді.
Аталған бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Бұйрықтың мәтінімен, Салыстырмалы кестемен, осында танысуға болады

Толығырақ

Уважаемые пользователи веб-портала государственных закупок!

Жаңалықтар  12.04.2024

6 апреля т.г. принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса»предусматривающий исключение из оснований осуществления государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора по энергоснабжению или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии с 2026 года в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

В реализацию указанной нормы, Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан представлен список гарантирующих поставщиков электрической энергии.

В этой связи, гарантирующим поставщикам электрической энергии на веб-портале государственных закупок предоставлен доступ для заключения договоров способом из одного источника путем прямого заключения по основаниям, предусмотренным подпунктом 1)  пункта 3 статьи 39 Закона «О государственных закупках» по услуге по общему энергоснабжению (код ЕНС ТРУ 351210.900.000000).

Подробно ознакомиться со списком можно по ссылке.

Толығырақ

Барлық тапсырыс берушілер мен әлеуетті өнім берушілерге!!!

Жаңалықтар  12.04.2024

Тапсырыс берушілердің Заңның 39-бабы 3-тармағының 1), 16), 27), 29), 36), 41) және 56) тармақшаларына сәйкес шарт жасауға құқылы Өнім берушілердің жаңартылған тізбесімен 
осы жерден (12.04.2024 ж. жағдай бойынша)  танысуға болады.

Заңның 39-бабы 3-тармағының 6), 7), 8), 30), 31), 33), 37), 38), 40) және 51) тармақшаларын қолдануға құқылы Тапсырыс берушілердің жаңартылған тізбесімен 
осы жерден (12.04.2024 ж. жағдай бойынша) танысуға болады.

Көрсетілген тізбеде тиісті тапсырыс берушілер және өнім берушілер болмаған жағдайда, растайтын құжаттарды ұсына отырып, қосымшаға сәйкес нысан бойынша хатпен "Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі" РММ жүгіну қажет.

Расталған жағдайда көрсетілген тапсырыс берушілердің және өнім берушілердің  тізбесі толықтырылатын болады».

Толығырақ