Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Жаңалықтар


Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!!!

Жаңалықтар  08.06.2022

Қазақстанда мемлекеттік сатып алулар үшін тауарлардың электрондық каталогы 1 шілдеден бастап қолданыла бастайды

2022 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік сатып алу тауарлардың электрондық каталогынан жүзеге асырылатын тауарлар тізбесін бекітуге қатысты Қаржы министрінің 2022 жылғы 19 қаңтардағы №52 бұйрығы күшіне енеді.

Электрондық каталогтан сатып алынатын тауарлар тізбесіне тауарлардың мына санаттары кірді: кеңсе тауарлары, шаруашылық тауарлары, дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы бұйымдар, электр тауарлары.

Осылайша, осы тізбеге енгізілген тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезінде ұсынылатын тауарлардың техникалық ерекшелігі Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған нысан бойынша электрондық каталогтан қалыптастырылатын болады (3-қосымша).

Осыған байланысты, аталған санаттар бойынша тауарларды жеткізетін әлеуетті өнім берушілер мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін ағымдағы жылғы 1 шілдеден бастап өз тауарларын Тауарлардың электрондық каталогына алдын ала тіркеуі қажет.

Мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор – «Электрондық қаржы орталығы» АҚ электрондық каталогты құрудың және оның жұмыс істеуінің үйлестірушісі болып табылады.

Сонымен қатар, электрондық каталогта әрбір тауарға бірегей код – KZTIN беріледі, оның көмегімен тауар мемлекеттік сатып алу процесінде сәйкестендіріледі, сондай-ақ техникалық ерекшелік автоматты түрде қалыптастырылады.

Бұл ретте, тауарларды тіркеу, код беру және өзге де функциялар барлық пайдаланушыларға өтеусіз негізде ұсынылады.

Бұл өзгерістер мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ашықтығы мен қолжетімділігі, сондай-ақ өнім берушілер арасында адал бәсекелестікті дамыту және бағаларға талдау жүргізу мақсатында іске асырылды.

Оған қосымша, электрондық каталогтан сатып алынатын тауарлардың санаттарын кеңейту және басқа салаларда қолдану жоспарланғанын атап өтеміз.

Толығырақ

Всем пользователям веб-портала!

Жаңалықтар  11.01.2022

АО «Центр электронных финансов», в рамках реализации норм «Закона о государственных закупках» и «Правил осуществления государственных закупок», сообщает о приеме заявок от собственников информационных систем электронных магазинов по определению информационных систем электронных магазинов, которая в последующем будет интегрирована с веб-порталом государственных закупок, на соответствие требованиям к электронному магазину для осуществления государственных закупок способом через электронный магазин.

Информационная система электронного магазина, должна обеспечивать функциональность, описанную в требованиях к электронному магазину.

С Порядком определения электронного магазина можно ознакомиться здесь.
Время приема заявок:
с «11» января 2022 года.
Место приема заявок:
Г. Нур-Султан, ул. Достык 18, БЦ «Москва», этаж 19, кабинет 1953.
Контактное лицо: Блудова Альбина Илдаровна, тел.: 73 55 37  (вн. 2116)

Толығырақ

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!!!

Жаңалықтар  22.02.2022

2022 жылғы 17 ақпанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің № 176 «Келісу комиссиясының Үлгілік ережесін және Жұмыс тәртібін бекіту туралы» бұйрығы қабылданды.

Бұйрықтың мәтінімен осында 1, 2, 3 танысуға болады.

Толығырақ

Уважаемые пользователи!

Жаңалықтар  18.02.2022

Согласно пункту 2 статьи 14 Закона «О государственных закупках» Правительство Республики Казахстан в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей вправе установить изъятия из национального режима на срок не более двух лет.

В реализацию указанной нормы, постановлением Правительства от 2 февраля 2022 года № 49 утвержден Перечень товаров, подлежащих изъятию из национального режима (товары легкой и мебельной промышленности, машиностроения).

В этой связи, на веб-портале установлен форматно-логический контроль, в рамках которого приобретение товаров, предусмотренных в вышеуказанном Перечне, осуществляется среди производящих товары физических и юридических лиц, находящихся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

При этом, документом, подтверждающим производство товара потенциальным поставщиком, находящимся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг, является Индустриальный сертификат, выданный Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

Ознакомиться с перечнем товаров, подлежащих изъятию из национального режима можно по ссылке.

Толығырақ

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!!!

Жаңалықтар  25.04.2022

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 14 қаңтардағы №35 бұйрығымен Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына (ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген) (бұдан әрі - Қағидалар)
Осылайша, Қағидалардың 124-тармағына сәйкес, өз өкілеттіктерін іске асыру мақсатында тиісті мемлекеттік органның конкурстық комиссияларында қоғамдық кеңестер мүшелері қатысады.
Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде өнім берушілерді таңдаудың ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету үшін конкурстық комиссияның құрамына «Атамекен» ҰКП мен оның өңірлік кеңестерінің өкілдерін қосу ұсынылады.

Толығырақ

Барлық өнім берушілер назарына!

Жаңалықтар  25.04.2022

Микрокәсіпкерлік немесе шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін төленген салықтар көрсеткіштерін есептеу мәселесә бойынша!

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 14 қаңтардағы №35 бұйрығымен Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына (ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген) (бұдан әрі - Қағидалар)
Осылайша, Қағидалардың 51-тармағына сәйкес, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI ҚРЗ Заңының 57-4-бабына сәйкес арнаулы салық режимін қолданатын және микрокәсіпкерлік немесе шағын кәсіпкерлік субъектілері деп танылатын, салық төлеуден босатылған әлеуетті өнім берушілер, егер олардың осы Қағидалардың 44-тармағының 2) тармақшасына сәйкес есептелетін, төленген салықтарының көрсеткіші оның кірістерінің кемінде үш пайызын құраса, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 қаңтар аралығындағы кезеңге қаржылық орнықты деп танылады.
Бұл ретте жоғарыда көрсетілген тұлғалардың салық төлеуден босатылған кезеңіне есептелген салық сомасы төленген салықтардың көрсеткішін есептеу кезінде төлем ретінде есепке алынады.
Мұндай тұлғалардың тізбесін мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

Толығырақ

Всем поставщикам!

Жаңалықтар  24.06.2022

Настоящим сообщаем, что 24 июня 2022 года на продуктивную среду была перенесена доработка в модуле "Закупки", в Электронном депозитарии, в части возможности получения подтверждения наличия заключения по работам по проектированию с 2015 года из Единого портала для проведения комплексной вневедомственной экспертизы по проектам строительства, а также условия по отправке на согласование. Более подробно можно ознакомиться в инструкции Поставщика по ссылке.

Толығырақ

Порталдың барлық пайдаланушыларына!

Жаңалықтар  21.06.2022

2022 жылғы 21 маусымда мынадай пысықтаулар іске асырылды:

- егер шарттың жалпы сомасы 1000 АЕК-тен аспайтын болса, жергілікті қамту туралы есепті толтыру кезінде тауардың шығу тегі туралы сертификатты ұсыну қажеттілігін болдырмау бөлігінде. Толығырақ сілтеме бойынша Өнім берушінің нұсқаулығынан танысуға болады;

- тікелей шарт жасасу жолымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде әлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығына тексеруді жүзеге асыру бөлігінде. Толығырақ сілтеме бойынша Тапсырыс берушінің нұсқаулығынан танысуға болады;

- құрылыс саласындағы орындалған жұмыстар актісіне «Авторлық қадағалау сарапшысы» типімен өкілді қосу мүмкіндігі бөлігінде. Толығырақ сілтеме бойынша Өнім берушінің нұсқаулығынан танысуға болады;

- шарттардың үлгі шаблондарын жаңарту бөлігінде;

- сатып алынатын Тауарлардағы, Жұмыстар мен Қызметтердегі елішілік құндылық туралы есептің үлгі нысанын жаңарту бөлігінде. Толығырақ сілтеме бойынша Өнім берушінің нұсқаулығынан танысуға болады;

- «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген қызметтерді мемлекеттік сатып алу» сатып алу тәсілінде құжаттама ережелерін талқылау функционалын қосу бөлігінде. Толығырақ сілтеме бойынша Ұйымдастырушының нұсқаулығынан танысуға болады;

- «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу» сатып алу тәсілінде шартты жеңілдіктерді толтыру кезінде өлшемшарттар мен берілетін балл санын өзгерту бөлігінде. Толығырақ сілтеме бойынша Ұйымдастырушының нұсқаулығынан танысуға болады;

- «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген қызметтерді мемлекеттік сатып алу» сатып алу тәсілі бойынша өнім беруші өтінім жасаған кезде демпингті 10%-ға өзгерту бөлігінде;

«Ашық конкурс» сатып алу тәсілінің «Құрылыс-монтаж жұмыстарын және жобаны сатып алу» белгісі «Құрылыс-монтаж жұмыстары" және «Жобалау бойынша жұмыстар» белгілеріне бөліну бөлігінде

Толығырақ

Құрметті пайдаланушылар!

Жаңалықтар  17.06.2022

«2022 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік сатып алу тауарлардың электрондық каталогынан жүзеге асырылатын тауарлар тізбесін бекітуге қатысты Қаржы министрінің 2022 жылғы 19 қаңтардағы №52 бұйрығы күшіне енеді.

Электрондық каталогтан сатып алынатын тауарлар тізбесіне тауарлардың мынадай санаты кірді: кеңсе тауарлары, шаруашылық тауарлары, дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы бұйымдар, электр тауарлары.

Осыған байланысты, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген тауарлар санатының техникалық ерекшелігі электрондық каталогтан қалыптасатынын ескере отырып, 2022 жылғы 15 маусымнан бастап 2022 жылғы 10 шілдеге дейін OMarket электрондық дүкенінде тауарлардың жаңа түрін қосу бойынша функционал тоқтатыла тұрады.

Электрондық дүкенді тауарлардың электрондық каталогымен (e-catalog.gov.kz) интеграциялау бойынша жұмыстар жүргізілгеннен кейін тауарлардың жаңа түрін қосу қайта басталатынын қосымша хабарлаймыз.

Құрметпен, OMarket.kz командасы».

Толығырақ

Хабарламаларды SMS арқылы тарату

Жаңалықтар  16.06.2022

Құрметті Өнім беруші! Сізге хабарламаларды SMS-тарату функциясы іске қосылғандығын хабарлаймыз. SMS хабарламалары Қазақстан Республикасындағы ұялы байланыс операторларының телефон нөмірлеріне жіберіледі. Хабарламаның жіберушісі «GOSZAKUP» болады. Бұл функцияны қолдану үшін ұялы телефонның нөмірін «Жеке деректер» - «Байланыс құралдары» бөлімінде жаңартып, байланыстырыңыз.
СМС-хабарламалар ақпараттандырудың негізгі әдістерінің бірі емес, қосымша ақпараттың бірі екенін ескеріңіз. Ұялы байланыс операторларының жұмысына, абоненттің қол жетімділігіне және басқа да бірқатар тәуелділіктерге байланысты, веб-порталдағы Жеке кабинеттегі хабарламаларды қарауды ұсынамыз. 

Толығырақ