Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Барлық Өнім берушілерге!


2022 жылғы 18 мамырда веб-порталда Шарттың барлық сомасына бекітілген электрондық актілері бар шарттарды Өнім берушінің жеке кабинетінің басты бетінде «Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі бар шарттар» хабарлама блогынан алып тастау бөлігінде пысықтау іске асырылды.