Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Веб-порталдың барлық пайдаланушыларына!!!


Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 14 қаңтардағы №35 бұйрығымен Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына (ҚР Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген) (бұдан әрі - Қағидалар)
Осылайша, Қағидалардың 124-тармағына сәйкес, өз өкілеттіктерін іске асыру мақсатында тиісті мемлекеттік органның конкурстық комиссияларында қоғамдық кеңестер мүшелері қатысады.
Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде өнім берушілерді таңдаудың ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету үшін конкурстық комиссияның құрамына «Атамекен» ҰКП мен оның өңірлік кеңестерінің өкілдерін қосу ұсынылады.