Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Назар аударыңыз! Порталдың барлық пайдаланушыларына!


Бірыңғай салықтық ақпараттық жүйеден тіркеу кезінде қате деректердің орын алынуына байланысты пайдаланушыларды/қатысушыларды тіркеу, сондай-ақ пайдаланушы/қатысушы деректерін жаңарту мемлекеттік сатып алу веб-порталында уақытша қолжетімсіз екенін хабарлаймыз.
Келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.