Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Назар аударыңыз! Сатып алуларды ауыстыру!


1. 2024 жылғы 10 шілде сағат 14:11:00-ден бастап 2024 жылғы 10 шілде сағат 16:00:00-ге дейінгі кезеңде порталдың уақытша қолжетімсіздігіне байланысты, 2024 жылғы 10 шілде сағат 14:11:00-ден бастап 2024 жылғы 10 шілде сағат 16:00:00-ге дейінгі «Аукцион (с 2022)», «Ашық конкурс», «Тендер», «Сәтсіз сатып алулар бойынша бір көзден», «Бағалы ұсыныстарға сұраным», «Алдын ала білікті іріктеу конкурсы», «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу», «Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу»
деген сатып алу тәсілдері бойынша «Электрондық сатып алулар» модулінің өтінімдерін қабылдауды және толықтыруды аяқтау мерзімдері 2024 жылғы 11 шілдеге сағат 21:00:00-ге ауыстырылғанын хабарлаймыз.

2. 2024 жылғы 10 шілде сағат 14:11:00-ден бастап 2024 жылғы 10 шілде сағат 16:00:00-ге дейінгі дейінгі кезеңде порталдың қолжетімді болмауына байланысты, «Тәрбиеленушілер мен оқушыларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты тауарларды сатып алу жөніндегі конкурс» сатып алуды жүргізу тәсілі бойынша өтінімдерді қабылдау мерзімі 2024 жылғы 11 шілдеге ауыстырылғанын хабарлаймыз.

Мерзімдері ауыстырылған сатып алулар туралы ақпаратты көру үшін келесі сілтемеге өтіңіз.