Назар аударыңыз! Қосымшамен байланыс жасау үзілді. Қайта қосуды күтіңіз.

Назар аударыңыз! Сатып алуларды ауыстыру!


1. Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығының ҚР СТ ГОСТ Р 34.10-2015 криптографиялық стандартына көшуіне байланысты Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу веб-порталында 2024 жылғы 27 сәуір сағат 21:00:00-ден бастап 2024 жылғы сәуір сағат 13:00:00-ге дейінгі кезеңде «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу», «Ашық конкурс», «Алдын ала білікті іріктеу конкурсы», «Тәрбиеленушілер мен оқушыларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты тауарларды сатып алу жөніндегі конкурс», «Тәрбиеленушілер мен оқушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру қызметтерін сатып алу жөніндегі конкурс», «Тендер», «Рейтингтік-балдық жүйені қолданумен конкурс», «Сәтсіз сатып алулар бойынша бір көзден», «Баға ұсыныстарына сұрау салу», «Баға ұсыныстарына сұрау салу (МС емес new), «МС емес сәтсіз сатып алулар бойынша бір көзден», «Негізгі келісімді пайдалана отырып конкурстың екінші кезеңі», «Негізгі келісімді пайдалана отырып конкурстың бірінші кезеңі» деген сатып алу тәсілдері бойынша «Электрондық сатып алулар» модулінің өтінімдерін қабылдауды және толықтыруды аяқтау мерзімдері 2024 жылғы 29 сәуір сағат 15:00:00-ге ауыстырылғанын хабарлаймыз.

Өтінімдерді қабылдауды бастау мерзімі 2024 жылғы 29 сәуір сағат 09:00:00-ге түсетін, "Ерекше тәртіпті қолданумен мемлекеттік сатып алуды өткізу" 2024 жылғы 30 сәуір сағат 09:00:00-ге ауыстырылды.

2024 жылғы 27 сәуір сағат 21:00:00-ден бастап 2024 жылғы 29 сәуір сағат 13:00:00-ге дейінгі кезеңге түсетін аукциондық сауда-саттық 2024 жылғы 30 сәуірге ауыстырылды, бұл ретте сауда-саттық өткізу уақыты өзгеріссіз қалды.


2. 2024 жылғы 27 сәуір сағат 21:00:00-ден бастап 2024 жылғы 29 сәуір сағат 13:00:00-ге дейінгі кезеңде «Тәрбиеленушілер мен оқушыларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты тауарларды сатып алу жөніндегі конкурс», «Тәрбиеленушілер мен оқушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру қызметтерін сатып алу жөніндегі конкурс» сатып алуды жүргізу тәсілі бойынша өтінімдерді қабылдау мерзімі 2024 жылғы 30 сәуірге ауыстырылғанын хабарлаймыз.

Мерзімдері ауыстырылған сатып алулар туралы ақпаратты көру үшін келесі сілтемеге өтіңіз.